BOGU NA CHWAŁE LUDZIOM NA RATUNEK

Ochotnicza Straż Pożarna w Ślesinie powstała w 1906 roku. Do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego została włączona w 2001 roku ...

Lata 1946-1960 - OSP Ślesin
1946-1960
W ciężkich latach powojennych, trudności nie ominęły i strażaków. Znów jednak dzięki ludzkiej ofiarności, pp. Krysce, Wegnerowi i Wojtowiczowi oraz Powiatowej Spółdzielni Rolniczo - Mleczarskiej "Rolnik" w Koninie, można było rozpocząć działalność.
 
Mieszkańcy ufundowali również nowy sztandar, który na niedzielnej sumie poświęcił ks. Włodzimierz Krełmiak, w obecności Prezesa powiatowego Związku Strażackiego -ówczesnego starosty - druha Ruteckiego, Komendanta Straży druha Wiśniewskiego oraz delegacji z Kleczewa i Cukrowni -Gosławice.
Okres pierwszych lat powojennych dotąd budzi mieszane uczucia. Czas wielkiej ofiarności przeplata się z usiłowaniami stalinowskiego reżimu ukształtowania "nowego człowieka". Tradycyjne kontakty strażaków z parafią zostały zabronione zakazem udziału w procesji Bożego Ciała w 1949r., a dotąd jeden z ołtarzy ubierali strażacy przy remizie.

Przełomowym rokiem dla ślesińskiej OSP był na pewno 1950, kiedy to 19. listopada, już bez duchowieństwa, ale za to w obecności komitetu powiatowego PZPR, oddano do użytku rozbudowaną (w obecnym kształcie) remizę, oraz ustanowiono autopogotowie. Pierwszy samochód (marki GAZ) zakupiono z demobilu i po przystosowaniu do zadań bojowych od 195lr. wykorzystywano w akcjach - skończył się czas wozów zaprzężonych końmi (Wacława Pachulskiego czy Ignacego Ślesińskiego, by wspomnieć najlepsze).

Mozolną odbudowę straży już w rok później znów zahamowano przez powołanie tzw. Komend i likwidację samorządów strażackich. W wyniku spadku zainteresowania działalnością w straży, wzorem hitlerowskiego okupanta wprowadzono straż przymusową, co równie było chybionym pomysłem. Natomiast w końcu tego niesławnego okresu, w 1956r. ślesińscy strażacy odnieśli pierwsze sukcesy na zawodach pożarniczych : 20. maja w Kijowcu zajęli drugie miejsce w grupie III na zawodach rejonowych oraz w Kazimierzu Biskupim pierwsze miejsce w grupie III na zawodach powiatowych.
W 1957r. reaktywowano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, przywracając jednostkom samorządność, co w połączeniu z przekazaniem przez Komendę Powiatową samochodu marki STAR 20 dla ślesińskiej straży dało ponowne ożywienie działalności.

Typowego wozu bojowego, marki STAR 25, doczekano się w Ślesinie dopiero w 1963r. -30. czerwca uroczyście przekazanego przez Powiatową Radę Narodową. Samochód ten służył w ślesińskiej jednostce ponad dwadzieścia lat, kiedy to w 1983r. zastąpił go   wóz bojowy marki JELCZ. Tabor dodatkowo uzupełnia otrzymany wkrótce po Jelczu z Komendy Wojewódzkiej ŻUK.
Rok 1983 stał się kolejną datą przełomową. Lata 60-te i 70-te były okresem powolnego, ale systematycznego rozwoju. Dotyczy to zarówno stanu posiadanego sprzętu, jak i poziomu wyszkolenia. W latach 70-tych i jeszcze na początku 80-tych ślesińska OSP reprezentowała na zawodach bezkonkurencyjna na terenie gminy i niezostająca w tyle na wyższych szczeblach Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Niestety, wydarzenia polityczne i kryzys gospodarczy lat 80 tych odbił się niekorzystnie i na wynikach działalności ślesińskiej straży. Nie doszło nawet do obchodów 75-lecia istnienia jednostki. Lata 90-te to także okres kryzysu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślesinie ,poza powołaniem w roku 1998 Oddziału Ratownictwa Wodnego .Początek nowego stulecia przyniósł rozkwit jednostki OSP Ślesin,w postaci oddania nowej remizy w 2001 roku, przy ulicy XXX-lecia PRL 34 ,która to spełniała wymogi jakie niosły nowe czasy.Rok 2001 to także włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, co skutkowało podniesieniem rangi OSP Ślesin.Rok 2002 to pozyskanie nowego samochodu lekkiego Ford Transit, który to zastąpił wysłużonego Żuka.Znaczące wzmocnienie siły bojowej straży ze Ślesina przyszło w roku 2005,kiedy to pozyskano nowy średni samochód gaśniczy STARMAN.Rok 2009 to zastąpienie starego JELCZA nowopozyskanym z Komendy Miejskiej PSP w Koninie JELCZEM 010,który to przeszedł w tym samym roku karosacje.