BOGU NA CHWAŁE LUDZIOM NA RATUNEK

Ochotnicza Straż Pożarna w Ślesinie powstała w 1906 roku. Do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego została włączona w 2001 roku ...

Prezesi i Naczelnicy OSP Ślesin - OSP Ślesin

PREZESI OSP ŚLESIN


 1. Bolesław Mierzński
 2. ks.Wacław Rybarski
 3. Stanisław Targasiński
 4. Wiktor Uniejewski
 5. Stanisław Trzcińskich
 6. Wiktor Ściński
 7. Stanisław Majewski
 8. Tadeusz Brodziński
 9. Jjózef Jastrzębski
 10. Stefan Wesołowskich
 11. Stefan Piechocki
 12. Wacław Kryszkowski
 13. Jan Rogowski
 14. Zbigniew Behnke
 15. Kazimierz Sobierajski
 16. Halina Wesołowska
 17. Jan Niedzwiedziński
 18. Andrzej Sikorski
 19. Marek Rogowski

NACZELNICY OSP ŚLESIN


 1. Józef Nałęcz Moszczyński
 2. Andrzej Ślesiński
 3. Feliks Jakubowski
 4. Kazimierz Kawałkiewicz
 5. Stefan Potrzebski
 6. Stanisław Trzciński
 7. Wiktor Ściński
 8. Konstanty Wójtowicz
 9. Czesław Wojtkiewicz
 10. Henryk Kotłowski
 11. Józef Skonieczny
 12. Tadeusz Brodziński
 13. Stefan Wesołowski
 14. Józef Walczak
 15. Jan Marciniak
 16. Tadeusz Piotrowski
 17. Roman Olejniczak
 18. Kazimierz Sobierajski
 19. Andrzej Barmuta
 20. Maciej Ignaszak
 21. Tomasz Ryba
 22. Artur Pacyna
 23. Dariusz Chojnacki
 24. Krzysztof Turowski