BOGU NA CHWAŁE LUDZIOM NA RATUNEK

Ochotnicza Straż Pożarna w Ślesinie powstała w 1906 roku. Do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego została włączona w 2001 roku ...

Modlitwa - OSP Ślesin

Modlitwa strażaka

( autor nieznany, tłum. Jolanta Kozak)

Gdy obowiązek wezwie mnie Tam wszędzie, gdzie się pali,
 Ty mi, o Panie siłę daj,
 Bym życie ludzkie ocalił.


Pozwól, miech dziecko póki czas
 Z płomieni cało wyniosę, Przerażonego starca daj
 Ustrzec przed strasznym losem.


Daj, Panie, czujność, abym mógł
Najsłabszy słyszeć krzyk,
 Daj sprawność i przytomność, bym Ugasił pożar w mig.


Swe powołanie pełnić chcę
 I wszystko z siebie dać:
 Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec I o ich miernie dbać.


A jeśli taka wola Twa,
Bym życie dał w ofierze,
 Ty bliskich mych w opiece miej,
 O to Cię proszę szczerze.


Modlitwa pochodzi z książki: Richarda Picciotto "Ostatni z żywych "