BOGU NA CHWAŁE LUDZIOM NA RATUNEK

Ochotnicza Straż Pożarna w Ślesinie powstała w 1906 roku. Do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego została włączona w 2001 roku ...

Pieśń - OSP Ślesin
muz. A. Buzuk słowa Cz. Liberkowski

PIESN STRAŻY POŻARNYCH


  • Ojczyźnie służymy ofiarnie, więc dumnie rozbrzmiewa nasz głos, a każdy z nas w straży pożarnej, sam wybrał żołnierski los. I sztandar nasz mocno trzymamy, by z dumą wysoko go nieść, by zawsze i wszędzie był z nami, jak nasza strażacka ta pieśń.
  • Pieśń nasza po kraju niech leci... rozbrzmiewa potężniej niż dzwon! by nigdy nie zgorzał nam polon. Pieśń nasza niech leci najdalej, wraz z nami zdąża na czas, przez miasta i wsie, gdzie się pali, gdzie w walce z pożarem jest straż.
  • Nie lecą na wiatr nasze słowa, umiemy wprowadzić je w czyn, Ojczyznę z pożarów ratować rzucając się w ogień i dym. Strzec Polski Ludowej, jej mienia my zawsze gotowi na zew, a w walce z niszczącym płomieniem, zapału dodaje nam śpiew.
  • Pieśń nasza po kraju niech leci... rozbrzmiewa potężniej niż dzwon! Uwagę i czujność niech wznieci, Pieśń nasza niech leci najdalej, wraz z nami zdąża na czas, przez miasta i wsie, gdzie się pali, gdzie w walce z pożarem jest straż.