BOGU NA CHWAŁE LUDZIOM NA RATUNEK

Ochotnicza Straż Pożarna w Ślesinie powstała w 1906 roku. Do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego została włączona w 2001 roku ...

Zebranie sprawozdawcze za rok 2012 - OSP Ślesin

24.02.2013r o godzinie 17:00 w remizie OSP Ślesin odbyło się zebranie sprawozdawcze. Zostało ono otwarte przez prezesa Marka Rogowskiego,poprzez wprowadzenie sztandaru, i przywitaniu zaproszonych gości. Następnie wybrano przewodniczącego i protokolanta zebrania. Kolejnym punktem spotkania było ślubowanie nowo przyjętych członków, a także zostały wręczone wyróżnienia za największą ilość wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych.

1.Nowka Bartosz 94/120
2.Degórski Dawid 89/120

3.Skórzewski Damian 71/120
4.Turowski Krzysztof 57/120
5.Turowski Bartłomiej 55/120

6.Świder Maciej 29/120

 

Jak zawsze długo oczekiwanym momentem był pokaz prezentacji multimedialnej ukazującej wkład pracy druhów przez ostatnie lata działania oraz pozyskany sprzęt w roku sprawozdawczym. Dalsza część zebrania przebiegała zgodnie z wcześniej ustalonym porządkiem. Na koniec zaproszeni goście zabrali głos.Po części oficjalnej odbył się poczęstunek.

  Sukcesem dla jednostki w roku sprawozdawczym był zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGA 18.360 z własnych środków finansowych po raz kolejny potwierdziło się  motto jednostki że dla ślesińskich druhów ,,NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH,, Samochód zastąpił wysłużonego Jelcza.  Ślesińska Jednostka odnotowała największą ilość wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych w powiecie konińskim.FOTO:HENRYK ZAJFERT