BOGU NA CHWAŁE LUDZIOM NA RATUNEK

Ochotnicza Straż Pożarna w Ślesinie powstała w 1906 roku. Do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego została włączona w 2001 roku ...

Historia - OSP Ślesin
Ogień towarzyszy człowiekowi od zarania cywilizacji. Posiadłszy umiejętność jego wzniecenia ludzkość rozpoczęła rozumowane (aczkolwiek nie zawsze rozumne) opanowywanie natury i poznawanie jej praw. Jednakże ten sam ogrzewający i rozświetlający mroki ogień, wyrwany spod kontroli, budził strach i spustoszenie. Człowiek rozumny nauczył się go rozpalać, ale nie zawsze stało rozsądku aby nad nim zapanować. Niezbędną więc potrzebą, stało się powołanie specjalnych służb do walki z tym żywiołem. Znał je już świat starożytny, o czym zaświadczają egipskie papirusy, datowane na 2000 lat rzed Chr. W czasach hellenistycznych posługiwano się przyrządami, których zasada działania pozwala nam zaklasyfikować je jako prototyp sikawki tłocznej, wynalezionej przez Antoniego Platnera - złotnika z Agsburga - ok. 1518r.

Średniowieczne
"porządki ogniowe" narzucały praktycznie na całą ludność obowiązek walki z pożarem, w pierwszym rzędzie na kominiarzy i cechy rzemieślników produkujących rzeczy przydatne do walki z ogniem. Ponieważ system taki, szczególnie w dużych miastach, nie spełniał pokładanych w nim nadziei, zaczęto od XVII w. powoływać stałe straże zawodowe, a w mniejszych ośrodkach ochotnicze.
Warszawa doczekała się straży zawodowej w 1836r. , a pierwsza ochotnicza straż na terenie ówczesnej "kongresówki" powstała w 1864r. w Kaliszu. W dziesięć lat później dopiero powstała Ochotnicza Straż Ogniowa w Koninie, gdyż nowa fala rusyfikacji po klęsce powstania styczniowego niesprzyjała jakiejkolwiek zorganizowanej działalności Polaków. Zaborcy, nie bez podstaw, obawiali się odrdzania 'ducha patriotyzmu w zorganizowanych i zdyscyplinowanych szeregach strażackich, w dodatku umundurowanych, z własnym sztandarem.

Dopiero na pocz. XX w., przegrana przez Rosję wojna z Japonią osłabiła na tyle carat, że ulec musiała złagodzeniu polityka samodzierżawia, co także pozwoliło na szerszy, mniej skrępowany, rozwój stowarzyszeń ogniowych. W samym tylko 1906r. w bliskim sąsiedztwie, _ powstały Ochotnicze Straże Ogniowe w Golinie, Skulsku i w Ślesinie.


opracowanie Stanisław Fijałkowski